alter ego

Alter Ego

Objevte své alter ego: Zábavná cesta k poznání sebe samých

Co je alter ego? Alter ego je termín, který pochází z latiny a doslovně znamená "jiné já". Je to koncept, který se používá k popisu fiktivního nebo alternativního "já", které existuje vedle naší skutečné identity. Alter ego může být charakteristické odlišným chováním, vzhledem nebo osobností. Je to jakési druhé já,...