chemická látka

Kaučuk

Využití kaučuku v průmyslu: Od pneumatik po ochranné obleky

Co je kaučuk a jaký je jeho chemický složení? Kaučuk je polymerní materiál získávaný z latexu některých rostlin, jako je například kaučukovník. Chemicky se jedná o elastomer, který je tvořen opakujícími se jednotkami isoprenu. Jeho chemické složení lze vyjádřit vzorcem (C5H8)n, kde n představuje počet opakujících se...