kovové spojovací prvky

Nýty

Nýty: Nezbytné kovové spojovací prvky pro vaše nářadí

Co jsou nýty? Nýty jsou kovové spojovací prvky, které se používají pro pevné spojení dvou nebo více materiálů. Jsou to duté trubice s hlavou na jednom konci a drážkami na druhém konci. Nýt je vložen do předvrtané díry a pomocí nýtovačky se roztažením hlavy zafixuje. Tím vznikne pevný a odolný spoj, který není snadno...