mezinárodní sportovní soutěž pořádaná každé 4 roky