technologie

Koroze

Prevence koroze: Nejnovější technologie ochrany materiálů

Koroze je nevyhnutelným jevem, který ovlivňuje materiály v technologii. Je to proces postupného poškozování a rozkladu materiálů v důsledku chemických nebo elektrochemických reakcí s okolním prostředím. Tento problém má vážné následky, jako jsou snížení životnosti zařízení, ztráta funkčnosti a dokonce i ohrožení...