Auto-Moto

Cisterna

Cisterna: Nezbytný spojenec při přepravě tekutin na silnicích

Cisterny jsou speciální druhy nákladních automobilů, které jsou určené pro přepravu tekutých nákladů. Jejich konstrukce se od běžných kamionů liší tím, že mají na svém rámu vestavěnou nebo umístěnou nádrž, která může být zhotovena z různých materiálů podle toho, jaké látky se musejí dopravit. Využití...

Zpětná Klapka

Zpětná klapka: Tajemství optimálního odvádění výfukových plynů

Úvod Vítáme vás u našeho průvodce zpětnou klapkou - důležitým prvkem automobilu sloužícím k odvádění výfukových plynů. Tato malinká, avšak nezbytná součást je zaměřena na ochranu životního prostředí a zvyšování efektivity vozidla. V následujícím textu vám přiblížíme její funkci, typy, výhody a péči,...